Make your own free website on Tripod.com
    Jan Erik Petter Halvor Terje Ulrik PI Tønna John Gunnar Cato Henrik Harald Måns Eirik
  Oppmøte 3 5 1 1 6 3 6 4 2 7 0 0 1
  Totalt 31 17 8 5 59 10 51 30 10 48 0 0 2
(* I totalscore er det addert 1. oppmøtepoeng)
                                         Resultat pr runde[1]    
Dato Runde nummer Jan Erik Petter Halvor Terje Ulrik PI Tønna John Gunnar Cato Henrik Harald Måns Eirik
05.jan 1   2       2              
12.jan[2] 2a 3 1   2 4                
2b             1     2      
  3a 4 1   2 3                
3b             1     2      
19.jan 4 3         1       2      
5 3         1       2      
26.jan 6 8 2     5   7 4 3 6     1
7 7 1     5   6 3 2 4      
02.feb 8   2     3   5 4   1      
9   1     4   5 3   2      
09.feb 10         4   2 3   1      
11         4   3 2   1      
16.feb 12   1     4   2     3      
13   1     4   3     2      
23.feb 14     3   6 1 5 4 2 7      
15     4   7 2 5 3 1 6      
Totalt[3]   28 12 7 4 53 7 45 26 8 41 0 0 1
 

[1]
Poengene fordeles slik:
Siste mann får 1 poeng, neste siste 2 osv. Det løpes 2 runder. I denne tabellen er ikke oppmøtepoeng tatt med
[2]
Løpet gikk på Fossum i 2 puljer.
[3]
Uten oppmøtepoeng