Make your own free website on Tripod.com
Totalt*[1]
    Jan Erik Petter Halvor Terje Ulrik PI Tønna John Gunnar Cato Henrik Harald Måns Eirik
  Oppmøte 3 4 0 1 3 2 3 2 1 3 0 0 1
  Totalt 29 14 0 5 26 6 26 16 6 14 0 0 2
(* I totalscore er det addert 1. oppmøtepoeng)
                                         Resultat pr runde[2]  
Dato Runde nummer Jan Erik Petter Halvor Terje Ulrik PI Tønna John Gunnar Cato Henrik Harald Måns Eirik
05.jan 1   2       2              
12.jan[3] 2a 3 1   2 4                
2b             1     2      
  3a 4 1   2 3                
3b             1     2      
19.jan 4 3         1       2      
5 3         1       2      
26.jan 6 7 2     5   6 4 3       1
7 6 1     4   5 3 2        
02.feb 8   2     3   5 4   1      
9   1     4   5 3   2      
Totalt[4]   26 10 0 4 23 4 23 14 5 11 0 0 1

[1]
Det gis 1 oppmøtepoeng per gang, men 1 runde må fullføres.
[2]
Poengene fordeles slik:
Siste mann får 1 poeng, neste siste 2 osv. Det løpes 2 runder. I denne tabellen er ikke oppmøtepoeng tatt med
[3]
Løpet gikk på Fossum i 2 puljer.
[4]
Uten oppmøtepoeng